Sự Kiện

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hà Long đã tham dự ” Triển Lãm Quốc Tế Nghành Công Nghiệp Dệt & May -Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu ” tại SECC – Trung Tâm Hội Nghị Triển Lãm, Quận 7, TPHCM. Thời gian: 9h-17h ngày 11-14/04/2018, dưới đây là những hình ảnh hoạt động tham dự triển lãm của Cty.

Sự kiện Halong Machine 25
Sự kiện Halong Machine 21
Sự kiện Halong Machine
Sự kiện Halong Machine 4
Sự kiện Halong Machine 7
Sự kiện Halong Machine 10
Sự kiện Halong Machine 13
Sự kiện Halong Machine 16
Sự kiện Halong Machine 19
Sự kiện Halong Machine 24
Sự kiện Halong Machine 2
Sự kiện Halong Machine 22
Sự kiện Halong Machine 5
Sự kiện Halong Machine 8
Sự kiện Halong Machine 11
Sự kiện Halong Machine 14
Sự kiện Halong Machine 20
Sự kiện Halong Machine 23
Sự kiện Halong Machine 12
Sự kiện Halong Machine 3
Sự kiện Halong Machine 6
Sự kiện Halong Machine 18
Sự kiện Halong Machine 15
Sự kiện Halong Machine 9
Sự kiện Halong Machine 17